Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs

Kort fortalt

Norlandia Lilleborgen er en Naturbarnehage i Asker kommune, med 21 ansatte og 47 plasser fordelt på 4 avdelinger.


Husmus

1-3 år

Nøtteliten

1-2 år

Klatremus

3-4 år

Skogmus

4-6 år

Hvorfor velge Norlandia Lilleborgen?

Vi er en friluftsbarnehage på Trettestykket på Borgen i Asker. Vår fantastiske beliggenhet og våre engasjerte medarbeidere bidrar til å skape et inkluderende og trivelig miljø der barn får utforske, leke, lære, mestre og vokse hver eneste dag.

Våre ansatte fungerer som gode «ladestasjoner» for barna, med en empatisk tilnærming som gir dem støtte, forståelse og en trygg base for utforskning og læring.

Vi kaller vår pedagogikk for «husmannspedagogikk», der natur og hverdagsaktiviteter er i fokus. Vi er opptatt av at barna deltar i det daglige arbeidet med å stelle og mate dyrene, kaste søppel, lage til mat, dekking og rydding av bordet.

De to grisene våre, Nasse og Tulla, sprer mye glede blant oss. Å ha dem som en del av barnehagehverdagen gir barna verdifulle erfaringer om betydningen av omsorg og stimulering for alle dyr. 

På foreldreunderrsøkelsen 2023 fikk vi en score på 4,8 (hvorav 5 er høyest)

Noe av det vi liker best

  • Egen “Barnas gård” med griser, kaniner og høner hvor barna deltar i stell og omsorg av dyrene.
  • Egen grønnsakshage hvor barna er med i hele prosessen, fra jord til bord.
  • Tretteskogen, en naturlekeplass rett utenfor barnehagen.
  • Vårt fokus på “husmannspedagogikk” som innebærer at barna er delaktige i hverdagslige gjøremål.
  • Kompetente, erfarne og trygge ansatte
  • Svømmeopplæring i samarbeid med Asker Svømmeklubb
  • Friluftsgruppe for skolestarterne
  • Skiskole med asker skiklubb

Naturbarnehage

Som naturbarnehage legger vi stor vekt på å gi barn muligheten til å utforske og lære om naturen, samtidig som de utvikler verdifulle ferdigheter gjennom utendørsaktiviteter. Vår pedagogiske tilnærming er dypt forankret i ideen om at naturen utgjør en unik læringsarena. Vi ønsker å hjelpe barna med å utforske og forstå naturen, økosystemene og deres egne ansvarsområder i miljøet.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming